De primtal som är mindre än 50

de 1. primtal är 2
de 2. primtal är 3
de 3. primtal är 5
de 4. primtal är 7
de 5. primtal är 11
de 6. primtal är 13
de 7. primtal är 17
de 8. primtal är 19
de 9. primtal är 23
de 10. primtal är 29
de 11. primtal är 31
de 12. primtal är 37
de 13. primtal är 41
de 14. primtal är 43
de 15. primtal är 47

Imprint