De primtal som är mindre än 200

de 1. primtal är 2
de 2. primtal är 3
de 3. primtal är 5
de 4. primtal är 7
de 5. primtal är 11
de 6. primtal är 13
de 7. primtal är 17
de 8. primtal är 19
de 9. primtal är 23
de 10. primtal är 29
de 11. primtal är 31
de 12. primtal är 37
de 13. primtal är 41
de 14. primtal är 43
de 15. primtal är 47
de 16. primtal är 53
de 17. primtal är 59
de 18. primtal är 61
de 19. primtal är 67
de 20. primtal är 71
de 21. primtal är 73
de 22. primtal är 79
de 23. primtal är 83
de 24. primtal är 89
de 25. primtal är 97
de 26. primtal är 101
de 27. primtal är 103
de 28. primtal är 107
de 29. primtal är 109
de 30. primtal är 113
de 31. primtal är 127
de 32. primtal är 131
de 33. primtal är 137
de 34. primtal är 139
de 35. primtal är 149
de 36. primtal är 151
de 37. primtal är 157
de 38. primtal är 163
de 39. primtal är 167
de 40. primtal är 173
de 41. primtal är 179
de 42. primtal är 181
de 43. primtal är 191
de 44. primtal är 193
de 45. primtal är 197
de 46. primtal är 199

Imprint