De primtal som är mindre än 100

de 1. primtal är 2
de 2. primtal är 3
de 3. primtal är 5
de 4. primtal är 7
de 5. primtal är 11
de 6. primtal är 13
de 7. primtal är 17
de 8. primtal är 19
de 9. primtal är 23
de 10. primtal är 29
de 11. primtal är 31
de 12. primtal är 37
de 13. primtal är 41
de 14. primtal är 43
de 15. primtal är 47
de 16. primtal är 53
de 17. primtal är 59
de 18. primtal är 61
de 19. primtal är 67
de 20. primtal är 71
de 21. primtal är 73
de 22. primtal är 79
de 23. primtal är 83
de 24. primtal är 89
de 25. primtal är 97

Imprint