De primtal som är mindre än 10

de 1. primtal är 2
de 2. primtal är 3
de 3. primtal är 5
de 4. primtal är 7

Imprint