De første 100 kvadrattal

kvadrattal av 1 är 1
kvadrattal av 2 är 4
kvadrattal av 3 är 9
kvadrattal av 4 är 16
kvadrattal av 5 är 25
kvadrattal av 6 är 36
kvadrattal av 7 är 49
kvadrattal av 8 är 64
kvadrattal av 9 är 81
kvadrattal av 10 är 100
kvadrattal av 11 är 121
kvadrattal av 12 är 144
kvadrattal av 13 är 169
kvadrattal av 14 är 196
kvadrattal av 15 är 225
kvadrattal av 16 är 256
kvadrattal av 17 är 289
kvadrattal av 18 är 324
kvadrattal av 19 är 361
kvadrattal av 20 är 400
kvadrattal av 21 är 441
kvadrattal av 22 är 484
kvadrattal av 23 är 529
kvadrattal av 24 är 576
kvadrattal av 25 är 625
kvadrattal av 26 är 676
kvadrattal av 27 är 729
kvadrattal av 28 är 784
kvadrattal av 29 är 841
kvadrattal av 30 är 900
kvadrattal av 31 är 961
kvadrattal av 32 är 1024
kvadrattal av 33 är 1089
kvadrattal av 34 är 1156
kvadrattal av 35 är 1225
kvadrattal av 36 är 1296
kvadrattal av 37 är 1369
kvadrattal av 38 är 1444
kvadrattal av 39 är 1521
kvadrattal av 40 är 1600
kvadrattal av 41 är 1681
kvadrattal av 42 är 1764
kvadrattal av 43 är 1849
kvadrattal av 44 är 1936
kvadrattal av 45 är 2025
kvadrattal av 46 är 2116
kvadrattal av 47 är 2209
kvadrattal av 48 är 2304
kvadrattal av 49 är 2401
kvadrattal av 50 är 2500
kvadrattal av 51 är 2601
kvadrattal av 52 är 2704
kvadrattal av 53 är 2809
kvadrattal av 54 är 2916
kvadrattal av 55 är 3025
kvadrattal av 56 är 3136
kvadrattal av 57 är 3249
kvadrattal av 58 är 3364
kvadrattal av 59 är 3481
kvadrattal av 60 är 3600
kvadrattal av 61 är 3721
kvadrattal av 62 är 3844
kvadrattal av 63 är 3969
kvadrattal av 64 är 4096
kvadrattal av 65 är 4225
kvadrattal av 66 är 4356
kvadrattal av 67 är 4489
kvadrattal av 68 är 4624
kvadrattal av 69 är 4761
kvadrattal av 70 är 4900
kvadrattal av 71 är 5041
kvadrattal av 72 är 5184
kvadrattal av 73 är 5329
kvadrattal av 74 är 5476
kvadrattal av 75 är 5625
kvadrattal av 76 är 5776
kvadrattal av 77 är 5929
kvadrattal av 78 är 6084
kvadrattal av 79 är 6241
kvadrattal av 80 är 6400
kvadrattal av 81 är 6561
kvadrattal av 82 är 6724
kvadrattal av 83 är 6889
kvadrattal av 84 är 7056
kvadrattal av 85 är 7225
kvadrattal av 86 är 7396
kvadrattal av 87 är 7569
kvadrattal av 88 är 7744
kvadrattal av 89 är 7921
kvadrattal av 90 är 8100
kvadrattal av 91 är 8281
kvadrattal av 92 är 8464
kvadrattal av 93 är 8649
kvadrattal av 94 är 8836
kvadrattal av 95 är 9025
kvadrattal av 96 är 9216
kvadrattal av 97 är 9409
kvadrattal av 98 är 9604
kvadrattal av 99 är 9801
kvadrattal av 100 är 10000

Imprint