De første 30 kuben

kuben på 1 är 1
kuben på 2 är 8
kuben på 3 är 27
kuben på 4 är 64
kuben på 5 är 125
kuben på 6 är 216
kuben på 7 är 343
kuben på 8 är 512
kuben på 9 är 729
kuben på 10 är 1000
kuben på 11 är 1331
kuben på 12 är 1728
kuben på 13 är 2197
kuben på 14 är 2744
kuben på 15 är 3375
kuben på 16 är 4096
kuben på 17 är 4913
kuben på 18 är 5832
kuben på 19 är 6859
kuben på 20 är 8000
kuben på 21 är 9261
kuben på 22 är 10648
kuben på 23 är 12167
kuben på 24 är 13824
kuben på 25 är 15625
kuben på 26 är 17576
kuben på 27 är 19683
kuben på 28 är 21952
kuben på 29 är 24389
kuben på 30 är 27000

Imprint