numeros cubicos del 1 al 10

numero de cubico de 1 a 1
numero de cubico de 2 a 8
numero de cubico de 3 a 27
numero de cubico de 4 a 64
numero de cubico de 5 a 125
numero de cubico de 6 a 216
numero de cubico de 7 a 343
numero de cubico de 8 a 512
numero de cubico de 9 a 729
numero de cubico de 10 a 1000

Imprint